Viac k téme

Pred Cyrilom a Metodom nebola potopa (1.)

Ľudovít Štúr sa jedného pekného rána roku pána 1843 zobudil, zjedol halušky od večere, sadol si k stolu a začal...