Viac k téme

Súčasný slovník slovenského jazyka: s jazykom na pulze času

Ako správna slovenčinárka mám v domácej knižnici jednu poličku vyhradenú iba pre odborné knihy o slovenskom jazyku...