Viac k téme

Úvod do dejín slovenčiny

Podobne, ako je dnes životne dôležitá hlavne ekonomika a hospodárstvo, ako dnes o všetkom rozhodujú peniaze, tak bol v dejinách...