Viac k téme

Spíkujeme ostošesť

Do slovenčiny, tak ako aj do ostatných jazykov, preniká množstvo vonkajších faktorov. Pre bežných používateľov...