Viac k téme

Opraviť či neopraviť - to je otázka!

Už oddávna boli ľudia, ktorí ostatných opravovali v spisovnej výslovnosti či skloňovaní, všeobecne neobľúbení....