Viac k téme

Vyhodnotenie súťaže Slovenčina nie je strašidlo

Pred týždňom sme sa vás pýtali, prečo pre vás v škole je (alebo bola) slovenčina strašiakom? Svojou odpoveďou...