Viac k téme

SOS alebo Spisovne O Slovenčine

Spisovná slovenčina. Presnejšie „kultivovaná a kodifikovaná celospoločenská forma národného jazyka.“ Takto ju definuje...