Viac k téme

Pravopis čiarok 2

V minulej časti som písal o tzv. základných čiarkach a spojke alebo. V tejto časti chcem nadviazať tam, kde som skončil. Presne...