Viac k téme

Otázka pod pás: Viete používať frazeologizmy?

Frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia s preneseným významom. Môžu to byť celé vety, ale častejšie sa používajú...