Viac k téme

Slovné druhy neprišli do jazyka z Marsu (2.)

V predchádzajúcom článku sme bližšie spoznali morfológiu ako súčasť jazykovedy a ukázali sme si, ako jednotlivé...