Viac k téme

Od Ježiša až k šalupe

Milé slovíčko „ahoj“, ku ktorému neodmysliteľne patrí srdečné vycerenie zubov na známych i menej známych,...