Viac k téme

Juchú! Konečne vieme, čo sú citoslovcia

Prehliadaný slovný druh, ktorý akoby nebol rovnocenný s inými. A pritom taký dôležitý! Ako by sme zvládli opísať...