Viac k téme

To je predsa nespisovné!

Veľakrát sa zamýšľam nad otázkou, čo to znamená ovládať nejaký jazyk. V multikultúrnej spoločnosti či na ulici....