Viac k téme

Fonetika: od staroveku po súčasnosť (1.)

V každej jazykovednej príručke sa dozvieme, že fonetika sa zaoberá zvukovou stránkou jazyka. Čo tomu však predchádzalo?...