Viac k téme

Poznáte Pana? alebo pôvod niektorých frazém

Frazémy, inak povedané frazeologizmy, sú ustálené slovné spojenia, ktoré sa vyznačujú obraznosťou, expresívnosťou...