Viac k téme

Zdravé hranice spisovnosti

Nedávno som si tu na stránke prečítal článok o sedemdesiatich slovenských slovách a slovných spojeniach, ktoré...