Viac k téme

Pravopis čiarok 3

Prechádzame na „zložitejšie čiarky“, ktoré je ťažšie rozoznať a rozlíšiť. Slová, ktorými sa uisťujeme...