Viac k téme

Poznáte najčastejšie bohemizmy?

Slovenčina a čeština patria do tej istej jazykovej skupiny. Do západoslovanskej. A ich blízkosť je nielen genetická...